www.eprace.edu.pl » rodzinia-alkoholowa » spis treści

Relacje interpersonalne w rodzinie alkoholowej w świadomości dorosłych dzieci1. Wstęp2. Rodzina jako system społeczny

 2.1. Pojęcie systemu rodzinnego

 2.2. Charakterystyka zdrowego, funkcjonalnego systemu rodzinnego

 2.3. Charakterystyka dysfunkcjonalnego systemu rodzinnego3. Alkoholizm i współuzależnienie w rodzinie

 3.1. Pojęcie alkoholizmu i jego wpływ na rodzinę

 3.2. Pojęcie, przyczyny i objawy współuzależnienia

 3.3. Wpływ współuzależnienia na dorosłe życie4. Dorosłe dzieci alkoholików

 4.1. Charakterystyka cech dorosłych dzieci alkoholików

 4.2. Zespół stresu pourazowego u dorosłych dzieci alkoholików5. Metodologiczna charakterystyka badań własnych

 5.1. Cele badań

 5.2. Problemy badawcze

 5.3. Zmienne i wskaźniki

 5.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze

 5.5. Organizacja i przebieg badań

 5.6. Ogólna charakterystyka próby badawczej6. Nieformalna struktura rodziny z punktu widzenia dorosłych dzieci alkoholików

 6.1. Struktura socjometryczna rodziny z punktu widzenia dorosłych dzieci alkoholików

 6.2. Struktura władzy w rodzinie z punktu widzenia dorosłych dzieci alkoholików7. Świat uczuć i doświadczenie dzieciństwa dorosłych dzieci alkoholików

 7.1. Rodzaje i cechy dominujących uczuć u dorosłych dzieci alkoholików

 7.2. Źródła pojawiania się różnych uczuć u dorosłych dzieci alkoholików

 7.3. Wzajemność i komunikacja w systemie rodziny alkoholowej widziane oczyma dorosłych dzieci

 7.4. Ogólna atmosfera życia rodzinnego we wspomnieniach dorosłych dzieci alkoholików8. Styl wychowania w rodzinach dorosłych dzieci alkoholików|

 8.1. Aktywność wychowawcza rodziców w opinii dorosłych dzieci alkoholików

 8.2. Ogólny stosunek rodziców do dzieci w opinii dorosłych dzieci alkoholików

 8.3. Funkcjonowanie systemu kar w opinii dorosłych dzieci alkoholików

 8.4. Autorytet rodziców w oczach dorosłych dzieci alkoholików

 8.5. Pełnienie funkcji rodzicielskich w opinii dorosłych dzieci alkoholików9. Postrzeganie siebie, swojej roli oraz miejsca w rodzinnym układzie relacji interpersonalnych przez dorosłe dzieci alkoholików

 9.1. Poziom samoakceptacji i współuzależnienia u dorosłych dzieci alkoholików

 9.2. Postrzeganie swoich zadań i obowiązków wynikających z funkcjonowania w rodzinie przez dorosłe dzieci alkoholików

 9.3. Poczucie znaczenia w rodzinnej strukturze relacji interpersonalnych u dorosłych dzieci alkoholików10. Wartości życiowe oraz ocena możliwości zmiany istniejących w rodzinie relacji interpersonalnych u dorosłych dzieci alkoholików

 10.1. Prezentacja świata wartości dorosłych dzieci alkoholików

 10.2. Nadzieje i oczekiwania wobec relacji rodzinnych u dorosłych dzieci alkoholików11. Podsumowanie i wnioski12. Zakończenie13. Bibliografia

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.