www.eprace.edu.pl » rodzinia-alkoholowa » Metodologiczna charakterystyka badań własnych

Metodologiczna charakterystyka badań własnychPodrozdzialy w tym rozdziale:


Cele badań


Problemy badawcze


Zmienne i wskaźniki


Metody, techniki i narzędzia badawcze


Organizacja i przebieg badań


Ogólna charakterystyka próby badawczej


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.