www.eprace.edu.pl » rodzinia-alkoholowa » Alkoholizm i współuzależnienie w rodzinie

Alkoholizm i współuzależnienie w rodzinie

Wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z alkoholizmem, stykamy się również ze współuzależnieniem. Podłożem alkoholizmu bywa, niekiedy dużo wcześniej występujące, trudniej jednak dostrzegalne, współuzależnienie. Z całą pewnością konsekwencją alkoholizmu jest współuzależnienie. Są to dwa sprzężone ze sobą zjawiska. W ostatnim czasie w literaturze fachowej poświęconej uzależnieniu można spotkać coraz więcej informacji na temat jego wpływu na cała rodzinę. Problemy wynikające z uzależnienia analizuje się coraz częściej w kontekście całej rodziny. Podkreśla się również konieczność oraz wskazuje potrzebę pracy psychologicznej i terapeutycznej z całą rodziną. Dzięki temu uzyskuje się o wiele lepsze wyniki w leczeniu samych alkoholików. W poradniach odwykowych nastawionych przede wszystkim na leczenie osób uzależnionych od alkoholu, coraz częściej terapia obejmuje swoim oddziaływaniem również pozostałe osoby żyjące w rodzinach alkoholowych. Zdarzają się nawet przypadki, w których żona, matka, ojciec lub dzieci korzystają z pomocy psychologicznej, podczas gdy uzależniony od alkoholu mąż, syn, lub ojciec nadal nie podejmuje leczenia.Podrozdzialy w tym rozdziale:


Pojęcie alkoholizmu i jego wpływ na rodzinę


Pojęcie, przyczyny i objawy współuzależnienia


Wpływ współuzależnienia na dorosłe życie


komentarze

Fajna praca, szkoda, że nie ma bibliografii

skomentowano: 2009-05-31 23:40:25 przez: dies

no biblografia by sie przydala:P

skomentowano: 2010-01-07 22:19:46 przez: gosia

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.