www.eprace.edu.pl » rodzinia-alkoholowa » Dorosłe dzieci alkoholików

Dorosłe dzieci alkoholików

W tym rozdziale pragnę przedstawić czytelnikowi cechy zespołu stresu pourazowego oraz problemy emocjonalne dorosłych dzieci alkoholików. Podobnie jak ze współuzależnieniem cechy dorosłych dzieci alkoholików nie stanowią jednocześnie objawów dającej się wyodrębnić jednostki chorobowej. Problemy charakterystyczne dla tej grupy osób nie odbiegają przecież daleko od zwykłych problemów życiowych, doświadczanych przez większość ludzi. Należy jednak zaznaczyć, że w wielu przypadkach problemy te występują z dużo większą intensywnością. Najnowsze badania naukowe również ujawniają, że dorosłe dzieci alkoholików postrzegają je jedynie jako częstsze i bardziej intensywne niż u „normalnych” ludzi. W wielu książkach i artykułach na temat dorosłych dzieci alkoholików wymienia się ich wspólne cechy. Warto wiedzieć, że wyodrębnianie wspólnych cech nie prowadzi do odrzucenia istotnych różnic między tymi dziećmi oraz zanegowania ich indywidualności i niepowtarzalności. Niektóre dzieci pochodzą z rodzin, gdzie uzależnienie od alkoholu było skrzętnie ukrywane, pozostali zaś wyrośli w atmosferze jawnego nadużywania alkoholu. Niektórzy wychowywali się w ubóstwie, inni – w dostatku, niektórzy wzrastali w rozbitych, pozostali – w pełnych rodzinach. Niektórzy doświadczyli przemocy fizycznej i częstego odrzucania, innych zaś otaczano nadmierną opieką. Te różne doświadczenia doprowadziły oczywiście do powstania całej gamy cech charakterystycznych dla dorosłych dzieci alkoholików.Podrozdzialy w tym rozdziale:


Charakterystyka cech dorosłych dzieci alkoholików


Zespół stresu pourazowego u dorosłych dzieci alkoholików


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.