www.eprace.edu.pl » rodzinia-alkoholowa » Bibliografia

Bibliografia

 1. Adamski F., 1974, Socjologia małżeństwa i rodziny. PWN, Warszawa.

 2. Bertalanffy L. von., 1984, Ogólna teoria systemów. PWN, Warszawa.

 3. Bilikiewicz T., 1973, Psychiatria Kliniczna. PZWL, Warszawa.

 4. Bradshaw J., 1994, Zrozumieć rodzinę. IPZiT, Warszawa.

 5. Czabała J. C., 1997, Czynniki leczące w psychoterapii. PWN, Warszawa.

 6. Danilewicz W., 1995, Pomoc dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym. Trans Humana, Białystok.

 7. Grudziak-Sobczyk E., Morawski J., 1988, Współuzależnienie - co to jest: w „Problemy Alkoholizmu” nr 10. Polska Liga „Trzeźwość”, Warszawa.

 8. Horney K., 1993, Neurotyczna osobowość naszych czasów. Rebis, Poznań.

 9. Jona I., 1997, Zespół stresu pourazowego u DDA: w „Świat Problemów” nr 10. PARPA, Warszawa.

 10. Kamiński A., 1970, Metoda, technika, procedura badawcza w pedagogice empirycznej: w Studia Pedagogiczne t.19, Warszawa.

 11. Kessel N., Walton H., 1967, Alkoholizm. PWN, Warszawa.

 12. Kłoskowska A., 1969, Teoria socjologiczna Talcotta Parsonsa: w Parsons T., „Struktura społeczna a osobowość.” PWE, Warszawa.

 13. Kopaliński W., 1983, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Wiedza Powszechna, Warszawa.

 14. Korczak C. W., 1974, Higiena. WSiP, Warszawa.

 15. Łobocki M., 1978, Metody badań pedagogicznych. PWN, Warszawa.

 16. Mellibruda J., 1993, Tajemnice ETOH. PARPA, Warszawa.

 17. Muszyński H., 1971, Wstęp do metodologii pedagogiki. PWN, Warszawa.

 18. Namysłowska I., 1997, Terapia rodzin. PWN, Warszawa.

 19. Nowak S., 1970, Metodologia badań społecznych. PWN, Warszawa.

 20. Ochmański M., 1987, Losy życiowe młodzieży z rodzin alkoholowych i jej charakterystyka psychospołeczna. CTN, Ciechanów.

 21. Ochmański M., 1981, Wpływ alkoholizmu rodziców na poziom inteligencji i przystosowanie ich dzieci do nauki szkolnej. PZWL, Warszawa.

 22. Parsons T., 1969, Struktura społeczna a osobowość. PWE, Warszawa.

 23. Pieter J., 1960, Poznawanie środowiska wychowawczego. Wrocław - Kraków.

 24. Pilch T.(red.), 1995, Pedagogika społeczna. Wydawnictwo „Żak”, Warszawa.

 25. Pilch T., 1995, Zasady badań pedagogicznych. Wydawnictwo „Żak”, Warszawa.

 26. Pilch T., Wujek T., 1974, Metody i techniki badań w pedagogice: w Godlewski M., Krawcewicz S., Wujek T.,(red.) „Pedagogika - podrecznik akademicki.” PWN, Warszawa.

 27. Pomykało W.(red.), 1993, Encyklopedia pedagogiczna. Fundacja Innowacja, Warszawa.

 28. Sztajner A., 1994, Dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym: w „Problemy Alkoholizmu” nr 6. Polska Liga „Trzeźwość”,Warszawa.

 29. Sztander W., 1993, Poza kontrolą. PARPA, Warszawa.

 30. Sztander W., 1993, Rodzina z problemem alkoholowym. IPZiT, Warszawa.

 31. Tomaszewski T.(red.), 1977, Psychologia. PWN, Warszawa.

 32. Tyszka Z., 1974, Socjologia rodziny. PWN, Warszawa.

 33. Tyszka Z., 1991, Z metodologii badań socjologicznych nad rodziną. Wyd. 2, Poznań.

 34. Winiarz J., 1994, Prawo rodzinne. PWN, Warszawa.

 35. Woititz J. G., 1992, Dorosłe dzieci alkoholików. IPZiT, Warszawa.

 36. Woronowicz B. T., 1993, Alkoholizm jako choroba. PARPA, Warszawa.

komentarze

Pytanie do Autora pracy: w którym roku niniejsza rozprawa została obroniona?
I dlaczego tak obszerna publikacja posiada taką skromną bibliografię?

skomentowano: 2011-02-23 21:21:59 przez: Do Autora

Chciałabym się skontaktować z autorem pracy.Nie wiem tylko w jaki sposób to uczynić? Mój adres pietrzaka736@gmail.com

skomentowano: 2012-02-25 21:39:33 przez: Elżbieta

Dzikuje za ta prace, odnalazlam w niej siebie. Serdecznie pozdrawiam autora i zycze wielu sukcesow.

skomentowano: 2013-04-03 00:11:44 przez: Edyta

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.