www.eprace.edu.pl » rodzinia-alkoholowa » Świat uczuć i doświadczenie dzieciństwa dorosłych dzieci alkoholików

Świat uczuć i doświadczenie dzieciństwa dorosłych dzieci alkoholikówPodrozdzialy w tym rozdziale:


Rodzaje i cechy dominujących uczuć u dorosłych dzieci alkoholików


Źródła pojawiania się różnych uczuć u dorosłych dzieci alkoholików


Wzajemność i komunikacja w systemie rodziny alkoholowej widziane oczyma dorosłych dzieci


Ogólna atmosfera życia rodzinnego we wspomnieniach dorosłych dzieci alkoholików


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.