www.eprace.edu.pl » rodzinia-alkoholowa » Postrzeganie siebie, swojej roli oraz miejsca w rodzinnym układzie relacji interpersonalnych przez dorosłe dzieci alkoholików

Postrzeganie siebie, swojej roli oraz miejsca w rodzinnym układzie relacji interpersonalnych przez dorosłe dzieci alkoholikówPodrozdzialy w tym rozdziale:


Poziom samoakceptacji i współuzależnienia u dorosłych dzieci alkoholików


Postrzeganie swoich zadań i obowiązków wynikających z funkcjonowania w rodzinie przez dorosłe dzieci alkoholików


Poczucie znaczenia w rodzinnej strukturze relacji interpersonalnych u dorosłych dzieci alkoholików


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.