www.eprace.edu.pl » rodzinia-alkoholowa » Wartości życiowe oraz ocena możliwości zmiany istniejących w rodzinie relacji interpersonalnych u dorosłych dzieci alkoholików

Wartości życiowe oraz ocena możliwości zmiany istniejących w rodzinie relacji interpersonalnych u dorosłych dzieci alkoholikówPodrozdzialy w tym rozdziale:


Prezentacja świata wartości dorosłych dzieci alkoholików


Nadzieje i oczekiwania wobec relacji rodzinnych u dorosłych dzieci alkoholików


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.