www.eprace.edu.pl » rodzinia-alkoholowa » Styl wychowania w rodzinach dorosłych dzieci alkoholików|

Styl wychowania w rodzinach dorosłych dzieci alkoholików|Podrozdzialy w tym rozdziale:


Aktywność wychowawcza rodziców w opinii dorosłych dzieci alkoholików


Ogólny stosunek rodziców do dzieci w opinii dorosłych dzieci alkoholików


Funkcjonowanie systemu kar w opinii dorosłych dzieci alkoholików


Autorytet rodziców w oczach dorosłych dzieci alkoholików


Pełnienie funkcji rodzicielskich w opinii dorosłych dzieci alkoholików


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.